top of page

Důležité zkratky.

ADR

Mezinárodní silniční přeprava nebezpečných věcí

ATA

Skutečná doba příjezdu

ATD

Skutečná doba odjezdu

AWB

Letecký nákladní list

 

BAF

Vyrovnání ke kolísání palivových nákladů

B/L

Konosament/nákladní list 

BOND

Celní ručení 

CAD

Platba proti vydání originálních dokumentů 

CAF

Vyrovnání ke kolísání kurzů různých měn 

CBM

Kubický metr 

CDV

Aktuální původní hodnota 

CF

Kubická stopa 

C/I

Pojistný certifikát 

CFS

Terminál, ve kterém se nakládají sběrné kontejnery 

CMR

Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě

CO

Certifikát o původu 

COC

Vlastní kontejner přepravce 

COLLI

Jakýkoliv nákladový kus, např. paleta, bedna, karton atd.

CONFERENCE LINE

Rejdařská společnost, která je členem konference  

CY

Kontejnerový terminál, kde dochází k manipulaci s kontejnerem

C/S

Přirážka za čekání v přístavu 

CSC

Poplatek za přeložení kontejneru z lodi / na loď 

DEMURRAGE

Penále za pozdní odebrání importního kontejneru 

DETENTION

Penále za pozdní vrácení prázdného kontejneru  

ECAC

Evropská konference civilního letectví

ECB

Speciální námořní nákladní list, nejedná se o cenný papír 

ETA

Předpokládaný příjezd lodi 

ETD

Předpokládaný odjezd lodi 

EX-1 

Exportní celní deklarace

 

FCL

Celokontejnerová zásilka, servis 

FCL/FCL

Celokontejnerová zásilka, servis z domu do domu 

FEU

40ft kontejner 

FCL/LCL

Kusové zásilky od jednoho odesílatele pro více příjemců 

 

FIATA

Mezinárodní federace zasilatelských sdružení 

IATA

Mezinárodní letecká asociace 

ICAO

Mezinárodní organizace civilního letectví 

ICC

Mezinárodní obchodní komora

INCOTERMS 2010

Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek

IPC

Mezinárodní poštovní korporace 

IRU

Mezinárodní unie silniční dopravy

LCL

Kusové zásilky 

LCL/LCL

Kusová zásilka ve sběrném kontejneru 

 

LCL/FCL

Kusové zásilky od více odesilatelů pro jednoho příjemce 

 

MS

Oceánská loď 

 

MV

Oceánská loď 

 

NON CONFER. LINE

Rejdařská společnost, která není členem konference 

 

NON NEGOT B/L

Nepodepsaná B/L - kopie, která nemá platnost originálu

 

NOTIFY

Subjekt, kterému se avizuje příjezd kontejneru

 

POL

Přístav nakládky

 

POD

Přístav vykládky

PPD

Vyplaceně

RO-RO

Nákladní loď určená pro přepravu kolových vozidel

SITA

Mezinárodní společnost pro leteckou telekomunikaci

SOC

Vlastní kontejner odesílatele

STRIPPING

Vykládka kontejneru

STUFFING

Nakládka kontejneru

 

T1

Tranzitní celní deklarace

TAA

Transatlantická konference 

TARE

Samotná hmotnost zboží bez kontejneru 

T-B/L

Průběžný konosament

TEU

20ft kontejner 

THC

Poplatek za přeložení kontejneru z lodi nebo na loď 

TIR

Mezinárodní silniční přeprava 

T/T

Doba přepravy, obvykle ve dnech 

ULD

Jednotka nákladového zařízení

VAT

DPH

W/M

Účtování na základě hmotnosti - tuna nebo objem

 

WP

Pokud počasí umožní

bottom of page