top of page

Certifikace
& Kvalita řízení.

Export - Import - Tranzit

Jako jeden z významných celních jednatelství Vám rádi pomůžeme s příslušným celním procesem, zorientovat se v regulačních změnách, vyřešit obchodní složitosti, dodržet předepsané náležitosti a zajistit snadné a bezproblémové odbavení Vašich zásilek na příslušném celním úřadě nebo hranici. Jsme tu, abychom vám pomohli získat důvěru a také konkurenční výhodu. 

Intrastat

Intrastat v roce 2023 musí vykazovat všechny subjekty, které za rok 2022 podaly hlášení Intrastatu za dovoz nebo vývoz. A to v souhrnné hodnotě přesahující částku 12 milionů Kč.
Povinnost zaregistrovat se k podávání českého Intrastatu vznikne subjektům, které splní 2 podmínky. Tou první je, že máte české DIČ. Tou druhou je, že dovezete nebo vyvezete v rámci EU a Severního Irska zboží v hodnotě přesahující 12 milionů Kč.

QMS

Konzultační a poradenská činnost pro implementaci systému QMS a získání certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016.

Poradenství k nastavení
systému kvality řízení školy

Specifický cíl

Zlepšení kvality řízení managementem škol a školských zařízení: 

 • Odkrývání a odstranění slabých míst a nedostatků pro nastavení kvality řízení.

 • ​Zavedení efektivního a kvalitního systému řízení ve škole a školském zařízení.

Přínos správně budovaného systému
kvality řízení

 • Prokazatelné zvýšení důvěryhodnosti a spolehlivosti školy.

 • Prezentace školy i v rámci EU.

 • Systematický a jasný způsob řízení (není řešen intuitivně).

 • Jasně stanovené odpovědnosti a kompetence.

 • Přesně stanovená pravidla ve fungování školy.

 • Pořádek v dokumentaci.

 • Procesní přístup.

 • Zapojení zaměstnanců.

 • Informovanost (odstranění kabinetních dohadů).

 • Pomůže do budoucna obstát v konkurenci.

 • Využití metod k neustálému zlepšování.

 • Využití informačních technologií k nastavení systému řízení kvality.

Rozsah konzultační a poradenské společnosti

 • Spolupráce při zjišťování aktuálního stavu systému řízení školy.

 • Dodání podkladů pro zpracování dokumentace systému managementu kvality. 

 • Spolupráce při nastavení využití informačních technologií pro kvalitu řízení.

 • Školení pracovníků. 

 

Konzultace jsou prováděny na základě doporučení konzultanta nebo i potřeby školy v předem domluvených schůzkách. Poradenská činnost je prováděna na pracovištích školy.

Ing. Marcela Špundová

Nevíte kde začít?

Náš odborný konzultant vám velmi rád pomůže.

Klidně pište i na WhatsApp nebo volejte

+420 800 122 746 

Ano, jste na správném místě. Zde najdete všechny informace.

GYP LOGISTICS, a.s.

Příkop 838/6

602 00 Brno, Zábrdovice

Česko

bottom of page