top of page

Certifikace
& Kvalita řízení.

Vítejte!

Další velmi významnou aktivitou společnosti GYP LOGISTICS, a.s. je konzultační a poradenská činnost pro implementaci systému QMS a získání certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016. Hlavní zaměření této činnosti je na organizace z oblasti výchovy a vzdělávání na všech úrovních.

Proč systém řízení kvality?

Uspět v náročných tuzemských, evropských a světových podmínkách vyžaduje znát a neustále plnit požadavky na kvalitu ze strany:

 • zákazníka /žáci, rodiče, zaměstnavatelé, veřejnost, atd./,

 • ·zákonných požadavků,

 • vlastních požadavků.

S vytvořením Evropské unie /EU/ se tento zájem o zvyšování kvality dostává na přední místa v žebříčku hodnocení organizací. Právě kvalita se stává konkurenčním nástrojem výchovně vzdělávacích organizací. Úspěšné vedení a fungování výchovně vzdělávací organizace vyžaduje, aby byla řízena systematickým a jasným způsobem. Kvalitní řízení se projeví i v úrovni výuky.

Zajišťování kvality ve vzdělávání samotnými výchovně vzdělávacími organizacemi bylo doposud pro neznalost systematických přístupů opomíjeno a často řešeno pouze intuitivně. Certifikace podle norem řady ISO systému managementu kvality poskytuje zákazníkům (žákům, rodičům, zaměstnavatelům, veřejnosti, atd.) ujištění, že organizace využívá metody managementu kvality k neustálému zlepšování dosažené úrovně.        

QMS

Konzultační a poradenská činnost pro implementaci systému QMS a získání certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016.

Poradenství
k nastavení systému kvality řízení školy.

Specifický cíl

Zlepšení kvality řízení managementem škol a školských zařízení: 

 • Odkrývání a odstranění slabých míst a nedostatků pro nastavení kvality řízení.

 • ​Zavedení efektivního a kvalitního systému řízení ve škole a školském zařízení.

Přínos správně budovaného systému
kvality řízení

 • Prokazatelné zvýšení důvěryhodnosti a spolehlivosti školy.

 • Prezentace školy i v rámci EU.

 • Systematický a jasný způsob řízení (není řešen intuitivně).

 • Jasně stanovené odpovědnosti a kompetence.

 • Přesně stanovená pravidla ve fungování školy.

 • Pořádek v dokumentaci.

 • Procesní přístup.

 • Zapojení zaměstnanců.

 • Informovanost (odstranění kabinetních dohadů).

 • Pomůže do budoucna obstát v konkurenci.

 • Využití metod k neustálému zlepšování.

 • Využití informačních technologií k nastavení systému řízení kvality.

Rozsah konzultační a poradenské společnosti

 • Spolupráce při zjišťování aktuálního stavu systému řízení školy.

 • Dodání podkladů pro zpracování dokumentace systému managementu kvality. 

 • Spolupráce při nastavení využití informačních technologií pro kvalitu řízení.

 • Školení pracovníků. 

 

Konzultace jsou prováděny na základě doporučení konzultanta nebo i potřeby školy v předem domluvených schůzkách. Poradenská činnost je prováděna na pracovištích školy.

Ing. Marcela Špundová

Nevíte kde začít?

Náš odborný konzultant vám velmi rád pomůže.

Klidně pište i na WhatsApp nebo volejte

+420 800 122 746 

Ano, jste na správném místě. Zde najdete všechny informace.

GYP LOGISTICS, a.s.

Příkop 838/6

602 00 Brno, Zábrdovice

Česko

bottom of page